AKTUALITY

Městská policie Mělník v době Nouzového stavu - 2

Přinášíme vám další souhrn událostí, které zaznamenala městská policie v této krizové době. Jak jsme již informovali v předchozích článcích, činnost strážníků byla značně upravena a takřka vše bylo podřízeno kontrole dodržování vládních nařízení. Strážníci jsou stále rozděleni do skupin tak aby se vzájemně nepotkávali a nedošlo k jejich možné vzájemné kontaminaci. Tudíž mohla a stále je zachována stálá služba, tak aby byla možnost nepřetržité pracovní doby 24/7. Stále jsou prováděny jak pěší hlídky, tak autohlídky. Samozřejmostí je dohled na městském úřadě a to v omezených úředních hodinách. Znovu je nutné zopakovat, že hlídky se většinou setkávají s dodržováním daných nařízení a setkávají se s pochopením občanů. Jen ve výjimečných případech jsou strážníci nuceni přistoupit k sankcím a represi a ve většině případů se jedná o občany, kteří jsou problémovými i v době mimo nouzový stav. V minulém týdnu strážníkům přibyl další úkol a to dohled na odběrném místě. Na dopravním hřišti dochází k odběrům vzorků pro občany, kteří chtějí mít jistotu, že nejsou nakaženi koronavirem. Hlídky MP zde plní roli dohledu nad veřejným pořádkem a  je případně korigována doprava, tak aby nebyl ohrožen silniční provoz v okolí hřiště. Jelikož se k odběrům dostavují občané, kteří mají jistou obavu z nákazy a nevědí zda sami nejsou nakaženi, musí strážníci k celé službě přistupovat velmi opatrně a to tak, jako kdyby se opravdu jednalo o nakažené. Při této činnosti tak hlídky používají všechna dostupná ochranná opatření. Je striktně dodržována vzdálenost od osob, jsou používány ochranné pomůcky, jako například: respirátory, ochranné štíty, ochranné pláště, rukavice, atd. . Po vykonání služby jsou ochranné pomůcky odborně zlikvidovány a je provedena dekontaminace. Při prováděných kontrolách nebyl zaznamenán žádný problém či narušení veřejného pořádku. Dalším z úkolů, které v minulém týdnu strážníci prováděli byla kontrola všech hřbitovů, které jsou již otevřeny od úterý. Vzhledem k Velikonocům se očekával velký počet návštěvníků a s tím spojené problémy s porušováním  vládních nařízení či s parkováním. I přes opravdu důslednou kontrolu všech hřbitovů se tato obava nenaplnila a občané opět dokázali, že jsou velmi disciplinovaní a ve vztahu ke hřbitovům nemusel po celou dobu být řešen žádný závažný problém či porušení vládního nařízení. V případě zjištění drobných nedostatků je hlídka řešila ihned na místě a to domluvou. Jelikož bylo o víkendu krásné počasí byl zaznamenán i větší pohyb osob na místech, kde by tomu tak být nemělo. Například v centru města, na náměstí, atd. . Počasí prostě lákalo občany k procházkám a ke konzumaci zmrzlin, pití a jídla. Hlídky MP i v tomto případě zasahovali a to velmi aktivně, jelikož je zde v sázce zdraví všech spoluobčanů Mělníka. V mnoha případech tak došlo k uložení domluvy za nenošení roušky či za srocování se více osob. Bohužel muselo být také přistoupeno k oznámení několika přestupků na příslušný úřad k dalšímu dořešení. Většinou se jednalo o problémové občany, u kterých nepostačila domluva a své protiprávní jednání činili opakovaně a  například pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Závěrem opět chceme poděkovat všem občanům, kteří dodržují všechna omezující nařízení a jsou nám tak nápomocni ke zdárnému zvládnutí nouzového stavu.

 

Děkujeme, jsme v tom spolu….

 

Strážníci Městské policie Mělník

Petr Limprecht