AKTUALITY

  • Přinášíme vám další souhrn událostí, které zaznamenala městská policie v této krizové době. Jak jsme již informovali v předchozích článcích, činnost strážníků byla značně upravena a takřka vše bylo podřízeno kontrole dodržování vládních nařízení. Strážníci jsou stále rozděleni do skupin tak aby se vzájemně nepotkávali a nedošlo k jejich možné vzájemné kontaminaci.


  • Další týden pro městskou polici začal tak jako ten minulý skončil. Tudíž dohledem a kontrolami dodržování všech nařízení ve vztahu k Nouzovému stavu. Hlídky tak nejvíce dohlížely zda jsou nošeny roušky, či je jinak zahalen obličej. Dále byla prováděna každodenní kontrola prodejen, kterých se týká nařízení o umožnění nákupu pro seniory nad 65 let a to v čase od 08:00 do 10:00 hodin.


  • Tak jako všechny, tak také samozřejmě naší složku zasáhlo opatření ve vztahu k pandemii Coronaviru Covid 19. Budeme se snažit veřejnost informovat prostřednictvím článků o dění na Mělníku očima strážníků, kteří jsou neustále přítomni na ulici. Tyto články budeme koncipovat jako týdenní reporty, kde veřejnost budeme informovat o dění v Nouzovém stavu.