KAŽDÝ NĚKDY POTŘEBUJE

POMOC

 

Pomáháme společně

NEPOZORNOST MŮŽE

ZABÍJET

 

Prevence je důležitá

BEZPEČNÝ MĚLNÍK JE NAŠE PRIORITA

 

Bezpečí pro všechny.


MĚSTSKÁ POLICIE MĚLNÍK

jsme tu pro vás


 NÁŠ ÚKOL

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • V obci se podílí na prevenci kriminality
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích

PARKOVÁNÍ MĚLNÍK

Potřebujete zaparkovat? Prohlédněte si možnosti placeného parkování v centru města.


PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Strážníci se věnují preventivní činnosti a to zejména působením ve školských zařízeních a to jak v mateřských, tak základních a středních školách.


Prevence  315 635 186,   prevence@mpmelnik.cz

JAK SE LIŠKA POLEPŠILA...

Děti se naučí a připomenou pravidla přecházení, proč se musí dávat přednost vozidlům s majákem, reflexní prvky, jízda na kole a ochranné prvky, že si nesmí od nikoho cizího nic vzít a jiné. 

KYBERŠIKANA

Beseda by měla děti stimulovat k připuštění si této problematiky, jak kyberšikaně předejít, jak se bránit a názornými příklady zjistit více o této problematice.

ZÁVISLOSTI

Toto téma je zaměřeno na závažnější varianty závislostí jako je alkohol, drogy, léky, gamblerství, ale také na závislostech na telefonech, tabletech a počítačích.

DĚTSKÝ SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STRÁŽNÍKA

Děti mají možnost získat „ Dětský služební průkaz“. K získání musí děti splnit nejprve vědomostní test - zaměřen na znalosti dětí v tématice městské policie, dopravní výchovy, atd.


MĚSTSKÁ POLICIE MĚLNÍK

najdete nás i na Facebooku ​​​​​​​