KAMEROVÝ SYSTÉM


KAMEROVÝ SYSTÉM

Městský kamerový dohlížecí systém – neodmyslitelný pomocník

 

K základním principům technické prevence patří především odstranění a ztížení dostupnosti cíle kriminálního činu a odchýlení pachatele v jeho úmyslu trestný čin spáchat. Městský kamerový dohlížecí systém patří k základním pilířům technických bezpečnostních prostředků prevence kriminality. Jednotlivé kamery v našem městě jsou instalovány především v místech, kde je nejčastější a největší pohyb obyvatel. Jejich cílem není sledovat systémem Big Brother, ale významně pomáhat udržovat pořádek v určité lokalitě. Celý systém je v nepřetržitém provozu pod dohledem operátorů městské policie, kdy výrazně přispívá k bezpečí na mnoha veřejných prostranstvích. Statistiky jednoznačně ukazují, že v místech, kde byly kamery instalovány, byl zaznamenán rapidní pokles krádeží a vykrádání motorových vozidel, vandalismus, kapesní krádeže, nebo například řádění opilců a další narušování veřejného pořádku.

 

Městský kamerový dohlížecí systém není všelékem. Způsobů, jak zabránit páchání přestupků a trestných činů, je více. Je to například funkční pouliční osvětlení, hlídaná parkoviště, změny obchůzkových tras policejních hlídek atd., je ale obrovskou výhodou, že operátor se může už v určitém předstihu zaměřit na osoby, které si v tu danou chvíli vyhodnotí jako osoby závadové, napomáhají tomu určité faktory ( způsob chování, doba pohybu, vzhled - zakrytý obličej různé pokrývky hlavy atd.), tyto následně monitoruje, vstupuje do spojení s hlídkou, která je poblíž místa připravena zasáhnout a nebo svojí přítomností odvrátí úmysl provést a nebo pokračovat v trestné činnosti.

 

V současné době městský kamerový dohlížecí systém čítá 10 kamerových bodů s celkovým počtem 36 kamer, z toho jsou 3 přenosné, monitorovací pracoviště s nepřetržitou službou a vyhodnocovací pracoviště, které je využíváno k vyhodnocení konkrétních pořízených záznamů, sloužících pro další řízení u přestupků, správních deliktů a trestných činů. 


Ulice a lokality pod dohledem kamererových bodů:

KAM. BOD #1

NÁMĚSTÍ MÍRU

 

KAM. BOD #2

NÁMĚSTÍ MÍRU 

DŮM Č.P. 12

KAM. BOD #3

TYRŠOVA

 

KAM. BOD #4

FIBICHOVA

 

KAM. BOD #5

SPORTOVNÍ

 

KAM. BOD #6

STUDENTSKÁ

 

KAM. BOD #7

KRUHOVÝ OBJEZD ČESKOLIPSKÁ

KAM. BOD #8

BEZRUČOVA

 

KAM. BOD #9

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

 

KAM. BOD #10

ZÁMEK NA VYHLÍDCE