ÚSEKY MĚSTA


13 ÚSEKŮ MĚSTA

Městská policie má město rozdělené na 13 úseků

 

Činnost městské policie je z obecného pohledu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím městské policie město zajišťuje klid a pořádek ve svém katastrálním území. Věcná působnost městské policie vyplývající ze zákona je dána prioritním úkolem - zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku, kde hlavní úlohou městské policie je souhrnným balíkem opatření preventivně působit v místech a čase, kde by mohlo  k narušení veřejného pořádku docházet a odchýlit tak případného narušitele od jeho úmyslu. Nárůst a hustota dopravy a s tím spojený i nárůst dopravních přestupků, tlačí více městskou policii k represivním činnostem spojeným s touto oblastí a odklání jí tak od původního poslání.. Rozšiřování pravomocí, využívání speciální techniky a zajišťování úkolů, které byly vždy výsadou jiných bezpečnostních sborů jsou velkým zatížením pro běžný výkon pochůzkové činnosti strážníků a kladou zvýšený nárok na personální obsazení městské policie.

 

Okruhem činnosti, kde si chceme prioritně zachovat preventivní výkon služby, je takzvaná práce strážníků úsekářů. Katastr města je pro vnitřní potřeby městské policie rozdělen do třinácti úseků. Konkrétní strážník spravuje vymezenou lokalitu (úsek) v rámci oblasti, která mu byla přidělena a zde vykonává činnost vyplývající z povinností a úkolů městské policie.  Vzhledem k personálnímu obsazení městské policie bohužel není možné vyčlenit třináct konkrétních strážníků tak, aby každý z nich službu v daném úseku vykonával denně. Služby jsou ale plánované tak, aby tato služba byla zajištěna nejméně v šesti dnech v měsíci. Toto opatření je smysluplné a přináší řadu konkrétních výsledků. Strážníci získávají lepší místní a osobní znalost, snaží se získat větší důvěru občanů a tuto zhodnotit při řešení stovek jednotlivých problémů ročně, které tu danou lokalitu trápí, ať už jde o sousedské neshody, různé poznatky a připomínky a dále zjištěné závady, jak na úseku veřejného pořádku, tak i na úseku bezpečnosti.


Pro přehlednost uvádíme, do kterých úseků jednotlivé ulice patří a který strážník je má na starosti:

ÚSEK 1

CENTRUM MĚSTA

vrch. prap. KERPL Ladislav

5.Května, Anny Bayerové, Česká, Erbenova, Husova, Jaroslava Seiferta, Jiráskova, K Mostu, Kněžny Emy, Legionářů, Na Aušperku, Na Podhradí, Na Vyhlídce, Nad Soutokem, nám. Karla IV, nám. Míru, Nová, Ostruhová, Palackého nám., Plavební, Radniční, Svatováclavská, Tyršova, U Tanku, Vinohrady Karla IV, Zámecká

ÚSEK 2

SÍDLIŠTĚ STŘED A OKOLÍ

vrch.prap. HRABÁNEK Stanislav

28. Října, Dvořákova, Fibichova, Havlíčkova, kpt. Jaroše, Krombholcova, Nad Šafranicí, Nemocniční, Oldřicha Wenzla, Pražská, Příčná, Rohelova, U Cihelny, U Sadů, Ve Vinících

ÚSEK 3

POLABÍ

podprap. KUČERA Martin

17. Listopadu, Českobratrská, Fričova, Macharova, Na Hadíku, park Na Polabí, Pražská, Sadová, Zborovského nám.

ÚSEK 4

PIVOVAR

podprap. DOUDĚRA Jan

autobusové nádraží, Bezručova, Kosmonautů, Nad Pivovarem, park Na Podolí, Pivovarská, Vodárenská, Žižkova

ÚSEK 5

PODOLÍ, OKOLÍ PLAV. BAZÉNU

vrch. prap. UBRY Daniel

Bezručova, Blahoslavova, Dykova, Františka Kriegela, Fügnerova, Heřmanova, Kláštěrní, Na Fialkách, Na Malém Spořilově, Na Podhoří, nám. B.Němcové, Nezvalova, Okhroulík, Pod vrchem, Ppor. Horáčka, Řípská, Smetanova, Školní, V Kopci, Vlasákova, Zádušní

ÚSEK 6

PŠOVKA

vrch. insp. PATERA Petr

Alšova, Baráčnická, Boční, Celní, Čertovská, Českolipská, Hraniční, Klidná, Kolmá, Komenského, Mánesova, Na Oboře, Na Pískách, Na Průhoně, Nůšařská, Panešova, Sokolská, Truhlářská, Úzká, Zelená

ÚSEK 7

MLAZICE

podprap. ŠTOLBA Martin

Českolipská, Dlouhá, Družstevní, Jílová, Jívová, K Přívozu, K.Světlé, Komenského, Labská, Loděnická, Na Ráji, Na Staré cestě, Nad Drahou, Perunov, Pod Sirotčí, Přístavní, Rožkovo údolí, Říční, Slepá, Spojovací, Strážnická, Štorchova stezka, U Besedy, V Parku, V Úvoze, V Zátiší, Za Školou

ÚSEK 8

SÍDLIŠTĚ SPORTOVNÍ

strž. NEUDEKER Roman

Čechova, Dukelská, Hálkova, Jezdecká, Matěje Kopeckého, nám. Gen. Swierczewského, Nerudova, Pražská, Revoluční, Sokolovská, Sportovní, Studentská, Veslařská, Wolkerova

ÚSEK 9

SLOVANY, ROUSOVICE, MALÝ BOREK

vrch. strž. TICHÝ Slavoj

Bořivoje, Bulharská, Cukrovarská, Dolní, Italská, Jugoslávská, K Učilišti, Krátká, Křivá, Ludmily, Lužická, Mladoboleslavská, Mlýnská, Mýtní, Na Stráni, Okružní, Polní, Polská, Pražská, Řepínská, Révová, Rumunská, Ruská, Růžová, Slovany, Stará, Turbovická, U Borku, U Vlečky, V Zahrádkách, Valdštýnská, Ve Žlábkách, Vinohradská

ÚSEK 10

BLATA, NEUBERK

vrch. prap. MÜLLER Václav

Akátová, Blatecká, Chloumecká, Dobrovského, Dřevařská, Hleďsebská, Jasanová, Javorová, Jiřího z Poděbrad, Josefská, Kamenická, Klamovka, Kokořínská, Konečná, Lhotecká, Máchova, Mšenská, Nádražní, Nebeského, Osadní, Poštovní, Požární, Rožní, Skladištní, Světická, Šafaříkova, Topolová, U Potoka, Vozová, Žitná

ÚSEK 11

CHLOUMEK

strž. MOTTEL Lukáš

Bezová, Borová,Břízová, Chloumecká, Kokořínská, Kopretinová, Lesní, Liliová, Lísková, Lomená, Malinová, Myslivecká, Na Kopaninách, Na Pěšince, Na Průseku, Nad Jatkami, Nad Neuberkem, Nad Vodojemem, Ořechová, Otakara Johna, Pod Chloumečkem, Slívová, Svahová, Šeříkova, Trojická, U Hájovny, U Polí, U Studny, Vřesová, Zemědělská

ÚSEK 12

VEHLOVICE

vrch.prap. POSPÍŠIL Filip

Hroznová, Mezní, Na Čihadlech, Na Výsluní, Nad Kamennými závorami, Nad Tůní, Ovocná, Rozhled, Rumburská, Střemská, Strmá, U Kapličky, U Kovárny, U Lesa, U Skály, V Kroupovci, V Lipovci, V Rokli, Vehlovská, Větrová

ÚSEK 13

VELKÝ BOREK

vrch. prap. MÜLLER Václav

Velký Borek, Skuhrov, Mělnická Vrutice